Per Lønning fyller 80 år søndag 24. februar, og i den anledning skal han blant annet preke på høymessen i Bergen Domkirke (der han var Domprost 1964-69) samme dag. Han er en mann med sterke meninger både som teolog og politiker, den tidligere biskopen i Borg (1969–75) og Bjørgvin (1987–94), som har to doktorgrader — en i teologi fra 1955 (om Kierkegaard) og en i idéhistorie fra 1959 — og en lang forskerkarriere bak seg.

Mindre kjent er Per Lønning som salmedikter, men det er salmedikteren som skal markeres i Domkirken om kvelden på 80-årsdagen. Bergen Domkantori er forsangere i en presentasjon av 15 salmer med tekster på nynorsk, bokmål og engelsk. Lønning skriver både tekst og melodi selv; satsene er arrangert av Anfinn Øien, Stig Wernø Holter og Kjell Mørk Karlsen.

Melodiene er fine, enkle og sangbare, og sammen med Lønnings teologisk gjennomsyrede tekster gjør de salmene pregnante i sitt uttrykk. Språklig og stilistisk skriver Lønning seg inn i en hymnografisk og homiletisk parafrasetradisjon, der poetiske bilder kombineres med et teologiske vokabular. Også genremessig griper han stundom tilbake til tradisjonsrike former: slik er Sursum Corda en tekst som utbroderer sentrale latinske vers i en eldgammel form for utlegning av kirkespråket på folkespråket:

SURSUM CORDA, SURSUM CORDA: Alle hjerter heve seg!
SURSUM CORDA, SURSUM CORDA: Kristus sannhet, liv og vei!
JUBILATE, JUBILATE: Lovsyng Herrens herlighet!
JUBILATE, JUBILATE: Grenseløse kjærlighet!
MISERERE, MISERERE: Vis oss miskunn, Herre Gud!
MISERERE, MISERERE: Vi har trasset dine bud.
EXULTATE, EXULTATE: Løft hans navn, bred ut hans pris!
EXULTATE, EXULTATE: Her og i Guds paradis.
BENEDICTUS, BENEDICTUS: Evig signet være Han.
BENEDICTUS, BENEDICTUS: Konge over alle land!
HALLELUJA, HALLELUJA: Jord og himmel, syng med fryd!
HALLELUJA, HALLELUJA: Universets lovsangslyd!
NUNC DIMITTIS, NUNC DIMITTIS: Send din tjener bort i fred –
NUNC DIMITTIS, NUNC DIMITTIS: Herfra til et bedre sted!

I salmen O Christe Crucifixus griper han tilbake til en annen gammel fortolkningstradisjon i homiletikken, sammenstillingen av evangelistenes beretninger om Kristi pasjon. Salmen karakteriserer Matteus’, Markus’, Lukas’ og Johannes’ fremstillinger av Kristi korsfestelse, som hver kulminerer i et sitat av Kristi siste ord på korset. Formen oppstod opprinnelig som apologetisk respons til dem som kritiserte evangelistene for å avvike fra hverandre, men utviklet seg etter hvert til å bli en form for poetisk amplificatio, en stigningsretorikk eller crescendo. Og innimellom frisker Lønning opp med nokså moderne språkelementer, som “ødselhetens adventstid,” “lykke i fleng,” eller “hjulet er ramlet i brønnen.”

Reklamer