Det europeiske universitet i St Petersburg, en av de aller fremste utdanningsinstitusjoner i Russland, er stengt på ubestemt tid, angivelig pga manglende brannsikkerhet. Over hele verden tolkes stengningen som politisk motivert og ses i sammenheng med et treårig valgobservasjonsprosjekt som universitetet drev med midler fra EU-kommisjonen. Allerede i høst rettet Putin skarp kritikk mot prosjektet og anklaget det for å fremme vestlig innflytelse på det russiske valget. Universitetet karakteriserer på sin side det EU-finansierte programmet som et upolitisk informasjonsprosjekt for å heve kunnskapen om valggjennomføring i Russlands regioner. 31. januar 2008 ga universitetsledelsen etter for press og avsluttet prosjektet. Kanskje var det ikke nok, for universitet ble likevel stengt, klasserommene forseglet og all undervisning innstilt. Formuleringen i den rettslige avgjørelsen er at universitetes “virksomhet skal midlertidig innstilles,” og etter universitetsledelsens foreløbige juridiske undersøkelser innebærer det at man heller ikke kan finne midlertidige (brannsikre) lokaler for å fortsette undervisningen.

Hendelsen har rystet akademia, og på internettet er flere underskriftskampanjer i gang, både i Russland og utenfor.

Etter hvert som reaksjonene strømmer inn fra andre deler av Russland, og av verden, er det imidlertid kommet klare oppfordringer fra Universitetsledelsen om ikke å politisere saken. Dette ble klart på pressekonferansen ved EUSPb tirsdag 19. februar. Her ser rektor Nikolaj Vakhtin ingen forbindelse mellom det avbrutte valgobservasjonsprosjektet og stengningen. I direkte oppfordringer til kolleger i Russland og Vesten har også de ansatte ved universitetet bedt om at saken ikke politiseres. Dels er dette nok en pragmatisk innstilling i håp om å oppnå at universitetet gjenåpnes, dels en uvilje mot å assosieres med de ekstreme opposisjonelle: “Position the EUSPb as a dissident organization will only further complicate the situation,” skriver en av de ansatte. Holdningen er forståelig utfra situasjonen i Russland nå like før “valget,” men fra et demokratisk og liberalt perspektiv er det et trist og farlig signal.

Reklamer