Endelig noen positive meldinger fra St Petersburg. Det europeiske universitet, som måtte innstille all undervisning 8 februar 2008, mottok ifølge siste pressemelding i går et brev fra St Petersburgs lovgivende forsamlings kommisjon for utdanning, kultur og vitenskap, der Det europeiske universitet får tillatelse til å drive undervisning i annet lokale, foreløbig frem til 1. juli 2008. Undervisningen vil starte opp igjen i de leide lokaler tirsdag 26. februar. Lokalene kan ikke romme alle aktivitenene, og rektor Nikolaj Vakhtin har oppfordret de ansatte, studenter og stipendiater å drive veiledning og annen aktivitet i alternative lokaler (mange ansatte har veiledet hjemme hos seg selv etter at universitetet ble stengt). Russiske informanter mener de mange underskriftskampanjer og engasjementet i russisk og utenlandsk akademia har hatt effekt (to av de største har over hhv 3800 og 1400 underskrifter). Man kan jo håpe det.

[Etterskrift 26. februar: undervisningslisensen er inndratt. Den følger bygningen, altså kan ikke undervisningen starte opp igjen i leide lokaler likevel, man må søke om lisens på ny.

Etterskrift 29. februar: studenter ved EUSPb la idag ned en brannslange, rullet sammen i kranseform, ved Lomonosovmonumentet i St Petersburg (shlangoprinoshenie). Lomonosov regnes som en av de moderne vitenskapers grunnlegger i Russland.]

Etterskrift 6. mars: man har nå søkt om midlertidig lisens for å drive undervisning i de midlertidige lokaler.

Etterskrift 11. mars: studentene har satt i gang en rekke offentlige aksjoner av kunstnerisk og til dels karnevalistisk karakter til støtte for universitetet, “De lukkede dørers dager”

Etterskrift 24. mars: 21. mars fikk EUSPb igjen løyve til å drive undervisning i sine egne lokaler. Rettsmøtet, som varte 3 minutter, konkluderte med at de foreskrevne brannsikringsmessige utbedringer var utført, eller i sluttfasen, tilstrekkelig til at undervisningen kunne gjenopptas. Dermed åpner universitetet igjen. De forseglede dører er brutt opp og undervisningen settes i gang igjen i dag 24. mars.]

Reklamer