You are currently browsing the monthly archive for mars 2010.

I St Petersburg kan det være kaldt, og som her har man problemer med store og spisse istapper som henger faretruende utover høye tak. Metoden å få disse uskadeliggjort på er å slå på dem med jernstenger, stokker, brekkjern, o.l. Den 2. februar i år tok guvernøren i St Petersburg, Valentina Matvienko til orde for mer moderne, som hun sa, metoder:

В 21 веке сбивать сосули ломами – это каменный век. Имея такую научно-техническую в базу в Петербурге, ученых, когда уже нанотехнологии используются, можно найти какой-то новый способ. Срезать лазером, горячим паром – не знаю, как. Надо собрать научно-технический совет, поставить им задачу, провести конкурс и найти современный способ очистки крыш.

«Å slå istapper ned med jernstenger i det 21. århundre — det er jo rene steinalderen. Når vi har en slik teknisk-vitenskapelig base i St Petersburg, når nanoteknologien er kommet i bruk, så må forskerne kunne finne en ny metode. Kutte dem med laser, varm damp, ikke vet jeg. Vi må nedsette et teknisk-vitenskapelig utvalg som får dette i oppgave, gjennomføre en konkurranse og finne frem til en moderne måte å rydde takene på».

Matvienko fikk mye pepper for denne uttalelsen, fotoserier på nettet fremstilte henne med lasersverd for å meie ned lange skarpe istapper. Nyhetsformidlingen gikk til fysikerne og fikk dem til å utrede kostnadene for evt laserbestråling av istapper, som det viste seg faktisk var mulig, men svært, svært kostbart per nedlagte istapp. Moroprogrammer på TV laget sketsjer og harselerte over forslaget.

Det interessante for oss er at også ordet Matvienko brukte for istapp, det samme som figurerer på diverse offentlige advarselsskilt av typen “«Pass deg for istappen over døra!», ble gjenstand for en stor diskusjon på nettet. Istapp heter сосулька på russisk, der –ка-endelsen språkhistorisk sett er en diminutiv, liksom i ord som открытка for postkort. Men Matvienko sa ikke сосульки, men сосули, uten diminutiven. Ikke ustraffet. Sitatet fór gjennom russiske bloggfora og høstet tallrike kommentarer og diskusjoner. Noen mente сосули-formen måtte være en kvinnelig evfemisme (ettersom roten her er verbet сосать, å suge), andre mente formen сосули hadde en mere solid klang enn сосульки, og de fleste brukte eksempelet til å harselere over byadministrasjonens slette språkdannelse, et standardmotiv i språkdebatten. Her er et par kommentarer for å illustrere:

  • Но вот «сосули»? Что это за слово вообще? «Сосулька» для губернатора звучит несолидно?

Men sosuli? Hva er nå det for et ord? Lyder ikke sosul’ka solid nok for guvernøren?

  • В 21 веке говорить «сосульки» – это каменный век. У нас великая страна и великие сосули. […]

«Å si sosul’ki» i det 21. århundre — det er jo som i steinalderen. Vi er et stort og mektig land og vi har store og mektige istapper. […]

Mens språksynserne kranglet på nettet, ble profesjonelle lingvister rådspurt og svaret var at formen uten diminutiv, сосуля, finnes hos Dal’ i hans store 1800-talls ordbok, men bare kan bety «noe man suger på» — drops og sånn. Istapper må hete сосульки.

Den mest kreative responsen på hele istappdiskusjonen er imidlertid et raffinert dikt, en «grammatisk pamflett», som forfatteren sier, som siden har gått sin seiersgang gjennom den russiske bloggsfæren. Det geniale med dette diktet er at alle ord som er dannet med endelsen –ка/ко, har mistet denne endelsen, og dette skaper en humoristisk effekt, for dette er ord der –ка-endelsen er et mer eller mindre rent orddannelsessuffiks og den evt historiske diminutivbetydningen er helt forsvunnet. Som vi ser er det ikke bare vanlige substantiver, men også navn som den italienske dikter-filosofen Francesco Petrarca, den ukrainske dikteren Taras Sjevtsjenko, og guvernørens eget etternavn, Matvienko, spøken går ut over.

Срезают лазером сосули,
В лицо впиваются снежины.
До остановы добегу ли,
В снегу не утопив ботины?

А дома ждёт меня тарела,
Тарела гречи с белой булой;
В ногах – резиновая грела,
И тапы мягкие под стулом.

В железной бане – две селёды,
Торчат оттуда ложа с вилой.
Есть рюма и бутыла с водой,
Она обед мой завершила.

Я в кружу положу завары,
Раскрою <<Кобзаря>> Шевчены
Поэта уровня Петрары
И Валентины Матвиены.

De kutter istapper med laser,
Snøfnuggene klistrer seg til ansiktet
Klarer jeg det bort til busstoppet,
Uten at støvlene drukner i snøen?

Hjemme venter en tallerken,
En tallerken grøt, og et hvitt rundstykke,
En gummivarmeflaske på føttene,
Og myke tøfler under stolen.

I en boks ligger to sild,
Skje og gaffel stikker opp av den,
Der er et glass og en flaske med vodka,
Den avsluttet måltidet mitt.

Jeg heller te i begeret,
Og åpner Sjevtsjenkos «Kobzar»,
En poet jevngod med Petrarca
Og Valentina Matvienko.

Reklamer

Siste fra Twitter

Kategorier

Reklamer