You are currently browsing the monthly archive for september 2009.

Tegneserier mot banning

Tegneserier mot banning

Myndighetene er ivrige språkrøktere i Russland. I øyeblikket går debatten høyt i alle russiske nettaviser om et par nylig (1. sept 09) tillatte former i standardnormen. Slike som at кофе (kaffe) nå kan være både neutrum og masculinum, mens masc. før var ansett den eneste gangbare formen (selv om neutrumsformen var og er meget utbredt, og også har vært en tillatt form i mange autoritative ordbøker). Legg til et par «avvikende» betoninger, og særlig mer er det ikke i «den nye normen». De tilsynelatende små endringen har imidlertid satt sinnene riktig i kok, og hele debatten ser i øyeblikket ut til å bli emne for en masteroppgave ved Universitetet i Bergen – følg med følg med!

Også på andre felter føler myndighetene seg kallet til å «gjør noe». I Kursk har man således erklært krig mot banning. Fra nyttår, heter det, vil banning bli slått hardt ned på. Strategien er allerede lagt og består av fire trinn: Først vil det bli hengt opp plakater med retningslinjer for dannet oppførsel i hele byen. I andre trinn vil skolereglementene bli gjennomgått for å se om de slår hardt nok ned på ufin språkbruk. For det tredje vil man sette opp stands på steder hvor det samler seg mye folk, der man opplyser om følgene for banning (bot på inntil 1000 rubler eller 15 døgns fengsel). For det fjerde vil det bli delt ut løpesedler på gaten, med instrukser i «språklig sikkerhet»: her får man banneord og -uttrykk «oversatt» til neutrale fraser av typen «Oppførselen deres svarer ikke til mine forventninger». Disse ordlistene er det lokale lingvister som arbeider med i øyeblikket.

Kursk er ikke først ute. I Belgorod startet man med anti-vulgærspråk-kampanjer i 2004 og har håvet inn millioner i kommunekassen gjennom bøtlegging av banning. I årets første fire måneder ble det skrevet 5049 protokoller om banneepisoder. 173 personer ble fengslet og man har skrevet ut 1.753.100 rubler i bøter. 40% av inntektene går til videre bekjempelse av banning (30% går til politimenn som er spesielt flinke til å slå ned på banning og 30% til almenne tiltak for å opprettholde lov og orden) og initiativene mangler ikke. Studentene ved det teologiske seminaret har arrangert en Rock mot banning-konsert, og et av de nyeste prosjektene er å få skolebarn til å lage tegneserier med oppbyggelig anti-banningbudskap.

Reklamer

Siste fra Twitter

Kategorier

Reklamer